نیروگاه خورشیدی

پروژه 35 کیلووات خرم آباد

پروژه نیروگاه خورشیدی آفگرید شرکت آب و فاضلاب استان لرستان (ظرفیت 35 کیلووات)
طراحی، تامین کالا و احداث نیروگاه خورشیدی آفگرید به ظرفیت 35 کیلووات و اصلاح روشنایی داخلی و بیرونی ساختمان معاونت بهره برداری و توسعه آب هدف تامین برق روشنایی کل ساختمان از محل نیروگاه خورشیدی و همچنین پشتیبانی شبکه برق پیمانکار شرکت دانش بنیان رهیافتهای هوشمند صدری ایرانیان مستقر در پارک علم و فناوری خراسان انرژی تولیدی روزانه 150 کیلووات ساعت و قابلیت ذخیره سازی انرژی روزانه 75 کیلووات ساعت.
شرکت آب و فاضلاب استان لرستان
پیمانکار شرکت رهیافت های هوشمند صدری ایرانیان
متریال پنل 545 وات ja solar
وبسایت iransolarshop.ir


نمایش پروژه